Uvjeti i pravila

Čl. 1.

Web stranica Podurom.com (u daljnjem tekstu: Stranica) vlasništvo je Akcije Mladih Cres (Vlasnik). U potpunosti je besplatna za korištenje, a osmišljena kao društvena mreža koja će omogućiti uspostavljanje kontakata među registriranim članovima.

 

Čl. 2.

Podurom.com pruža svoje usluge u dobroj namjeri, nije komercijalnog karaktera, nudi objavljivanje malih oglasa bez naknade, ne prima naknadu od zaključenih poslova, ne izvršava isporuke, ne odgovara za podrijetlo i porijeklo stvari, za točnost oglasa niti za bilo koje posljedice eventualno nastale po zaključenim poslovima.

 

Čl. 3.

Za objavu oglasa Korisnik mora biti registriran. Registracija se može obaviti na dva načina:

1. unosom imena, e-mail adrese te odabirom lozinke, i/ili

2. prijavom putem Facebook-a.

U postupku registracije Korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije. Završetkom registracije Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem stranice Podurom.com. Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Objavom oglasa Korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih Korisnika, te da ima aktivnu e-mail adresu koju povremeno pregledava.

 

Čl. 4.

Isključena je bilo kakva odgovornost Vlasnika Podurom.com za sadržaje oglasa. Za sav sadržaj objavljen na stranici, kao i za posljedice koje iz toga proističu isključivo je odgovoran Korisnik. To uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa i komentara, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, odgovornost za povredu autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, te kršenje zakona.

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: Sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao.

 

Čl. 5.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

U slučaju bilo kakvih zahtjeva s osnovom naknade štete prema Vlasniku stranice koja je nastala kao posljedica oglasa, Korisnik u potpunosti preuzima odgovornost te se obvezuje nadoknaditi svaku štetu koja je nastala.

 

Čl. 6.

Podurom.com zadržava pravo isključivanja iz daljnje uporabe stranica, Korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, zloupotrebljava podatke objavljene na stranicama ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Isključivanje se može obaviti bez predhodne najave i objašnjenja. Vlasnik može poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih Korisnika, te zahtijevati naknadu nastale štete ili gubitka.

 

Čl. 7.

Podurom.com, kao ni bilo koja druga pravna ili fizička osoba, koja je sudjelovala u nastanku i izradi stranice, ne smatraju se odgovornima za bilo kakvu štetu koja nastane izravno ili neizravno zbog korištenja ove Stranice. Ne daju garanciju, nisu odgovorne i ne isplaćuju naknade za štetu koja bi mogla nastati radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode te uslijed povremene nedostupnosti ili smetnje u radu Stranice, kao i zbog netočnih, nepotpunih ili nepravovremenih informacija unešenih od strane registriranih Korisnika. To vrijedi i za oglase koji u slučaju tehničkih ili ljudskih grešaka postanu neobjavljeni, neaktivni ili obrisani.

Podurom.com nije u vezi s autorima objavljenih oglasa te nije dužna provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa, niti odgovara za sadržaj pohranjenih podataka i štetne posljedice koje iz toga mogu proizići.

 

Čl. 8.

Korisnici kontaktiraju oglašivače na vlastitu odgovornost. Podurom.com nije odgovorna za kupnju i prodaju, niti je dio tog procesa, te se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika i oglašivača (zbog istinitosti podataka korisnika ili oglašivača, sadržaja ponude, predmeta, cijene i sl.) rješavaju se isključivo između Korisnika i oglašivača.

Podurom.com ne odgovara za štetu bilo koje vrste, nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Oglasi koji sadrže nezakonitosti, pornografiju, diskriminiranje ili na drugi način iritiraju posjetioce ili se čine ilegalnim zabranjeni su. Identitet oglašivača može se ustanoviti putem IP adrese!

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava portala. Ukoliko smatrate da su povrijeđena Vaša autorska prava, slučaj će se razmotriti a sporni sadržaj ukloniti po ustanovljenju istinitosti žalbe.

 

Čl. 9.

Podurom.com u svakom trenutku ima pravo izmjene izgleda oglasa (izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te njegove pozicioniranosti. Zadržava se i pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Zadržava se i pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Podurom.com ulaže sve napore kako bi svojim Korisnicima i posjetiteljima ponudila kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo na brisanje, odnosno neobjavljivanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij.

U slijedećim okolnostima i bez najave Podurom.com zadržava pravo urediti, izmijeniti ili ne objaviti oglas:

 • kada je unesen u krivu kategoriju;
 • kada je informacija o proizvodu, opis, kontakt i/ili cijena u oglasu neispravna/ nepotpuna;
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska i/ili druga prava intelektualnog vlasništva;
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva trećoj osobi na bilo koji način;
 • kada se isti oglas pronađe u više kategorija ili duplicira unutar kategorije. U slučaju zloupotrebe svi oglasi Korisnika biti će izbrisani.
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrže diskriminirajuće aspekte, pornografske ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale;
 • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga;
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv;
 • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe;
 • kada je oglas sumnjiv u smislu prijevare;
 • kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, osim u kategoriji “Žute stranice”;
 • kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa;
 • kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar naslova oglasa;
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja ili je kopija tuđeg oglasa.

U jednu kategoriju možete predati do 10 (različitih) oglasa.

Besplatni oglasi traju godinu dana od predaje, ukoliko ih korisnik ne deaktivira ranije.

 

Čl. 10.

Korištenjem Stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli, te da prihvaćate navedene Uvjete. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate Uvjete, nije Vam dopuštena uporaba Stranice. Vlasnik zadržava pravo izmjene istih u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Sve izmjene Uvjeta korištenja biti će objavljene ovdje, te vrijede od trenutka objave.

U Cresu, travanj 2015.

 

Želimo Vam uspješno oglašavanje!

 

Prije nastavka korištenja stranice, molimo pročitajte Izjavu o privatnosti podataka.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Uvjetima korištenja, slobodno nas kontaktirajte.